Obsługa księgowo-kadrowa

Aby księgowość była prowadzona prawidłowo i zachowywała ciągłość, musi być powierzona wykwalifikowanym pracownikom. To zapewni uniknięcie poważnych błędów księgowych i zoptymalizuje koszty prowadzenia twojej działalności.

Oferujemy szereg usług, które obejmują pełen zakres obsługi księgowej, w szczególności:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Zarządu
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza rentowności poszczególnych projektów
 • Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Kontakty z urzędami skarbowymi i wsparcie podczas kontroli podatkowych
 • Kontrola stanu należności (naliczanie odsetek i uzgadnianie sald)
 • Doradztwo w zakresie wdrażania procedur obiegu dokumentów
 • Doradztwo w zakresie polityki rachunkowości
 • Obsługa rozliczeń z PFRON

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej przedsiębiorstwa i akt osobowych pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • Sporządzanie niezbędnych sprawozdań statystycznych
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa, w tym także wsparcie podczas kontroli Państwowej
 • Inspekcji Pracy, ZUS, Straży Granicznej lub Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Rejestracja cudzoziemców
 • Сertyfikat A1 dla pracowników
Zapisz się na konsultację, podczas której nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i udzielą praktycznych porad. Konsultacja będzie całkowicie bezpłatna pod warunkiem późniejszego zawarcia umowy z nami.
Dowiedz się więcej:
Top